Спеціалізації

 

Професійні адвокати Адвокатської Фірми AVANTGARDE володіють глибокими фундаментальними теоретичними і правозастосовчими знання по спеціалізаціям та вироблену позитивну судову практику, креативно і неординарно використовують юридичні інструменти при вирішенні юридичних задач будь-якої складності на будь-якій стадії правовідносин.

Гарантуємо, що Клієнти завжди отримують очікуваний і прогнозований результат комплекного і всебічного розв'язання питання, про який фахівці Адвокатської Фірми AVANTGARDE повідомляють вже під час консультування та виконують розроблений календарний пошаговий план дій для реалізація прийнятого Клієнтом рішення під час виконання Договору про надання правової допомоги, а не витрачають Ваш час та ресурси.

Галузі права на яких спеціалізуються адвокати Адвокатської Фірми AVANTGARDE :

Антимонопольне право :

·        Захист клієнтів від недобросовісної конкуренції, антиконкурентних дій органів державної влади

·        Отримання дозволів на концентрацію та узгоджені дії

·        Представництво інтересів клієнтів у спорах, пов'язаних з можливими порушеннями конкурентного законодавства

·        Розробка та супровід впровадження систем внутрішнього попередження порушень антимонопольного права (програм антимонопольного комплаєнсу)

·        Представництво інтересів клієнтів при розгляді скарг щодо порушень законодавства під час проведення закупівель

·        Представництво інтересів суб'єктів господарювання у зв'язку з отриманням державної допомоги

Банківське та фінансове право :

·        Банківська справа

·        Інвестиції

·        Інститути спільного інвестування

·        Корпоративні фінанси

·        Майнові активи та лізинг

·        Стягнення заборгованості

·        Фінансові послуги

·        Цінні папери (векселі, облігації)

·        Валютне регулювання в Україні

·        Консультування в сфері валютного регулювання і валютного контролю

·        Перевірка угод з нерезидентами на предмет їх відповідності валютним обмеженням, комплексне структурування угод з урахуванням усіх діючих валютних обмежень

·        Отримання індивідуальних ліцензій Національного банку України на здійснення валютних операцій

·        Супровід реєстрації кредитів і позик від нерезидентів в Національному банку України

Вирішення спорів :

·       Супроводження справ у судах

·        Альтернативне вирішення спорів

·        Банкрутство/відновлення платоспроможності

·        Стягнення заборгованості / звернення стягнення на предмет забезпечення

·        Справи про захист прав споживачів

·        Справи про заподіяння шкоди під час отримання професійних послуг

·        Захист у кримінальних справах

·        Представництво в адміністративних судах

·        Представництво в судах загальної юрисдикції та третейських судах

·        Представництво в судах у спорах з питань інтелектуальної власності

·        Представництво в судах з питань оподаткування

·        Представництво в господарських судах

·        Міжнародний арбітраж

·        Представництво в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (МКАС при ТПП України) та Морській арбітражній комісії при ТПП України

·        Визнання і допуск до виконання рішень іноземних судів та арбітражів в Україні

·        Визнання і допуск до виконання рішень українських судів та арбітражів за кордоном

Державний сектор, суспільство :

·        Адміністративне та публічне право

·        Доброчинність

·        Державні закупівлі (тендери)

·        Місцеве самоврядування

·        Приватизація

·        Релігійне право

Європейський суд з прав людини :

·        Додаткові засоби захисту прав у межах національної юрисдикції на підставі рішення Європейського суду з прав людини

·        Екстрадиція

·        Консультації щодо наявності правових підстав для звернення до Європейського суду з прав людини, зокрема на предмет дотримання умов прийнятності

·        Представництво на національному рівні з метою вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту

·        Представництво інтересів у Європейському суді з прав людини

Інтелектуальна власність :

·        Боротьба з підробками

·        Захист прав інтелектуальної власності в судах

·        Ліцензування

·        Реєстрація прав на торгові марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки

·        Передача технологій

·        Франчайзинг

Корпоративне право :

·        Банкрутство/відновлення платоспроможності

·        Злиття та поглинання

·        Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб

Кримінальне право :

·        Консультування та захист в кримінальному
провадженні

·        Представництво інтересів клієнтів на всіх стадіях кримінального процесу, включаючи принесення скарг на дії (бездіяльність) органів слідства (дізнання), оскарження винесеного судом вироку, а також інших судових актів

·        Оскарження рішень про накладення арешту на майно

·        Оскарження постанов органів слідства на ухвал суду про обрання запобіжного заходу

·        Забезпечення пошуку і повернення активів

·        Податкові перевірки

·        Посадові злочини

·        Екстрадиція

Міжнародний арбітраж :

·        Міжнародний комерційний арбітраж

·        Міжнародний інвестиційний арбітраж

·        Представництво в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (МКАС при ТПП України)
та Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті України

·        Складання арбітражних застережень, вибір арбітражного інституту і місця арбітражу

·        Визнання і виконання арбітражних рішень в Україні та за кордоном

·        Оскарження арбітражних рішень, винесених в Україні та за кордоном

·        Супровід процесів в іноземних судах

·        Звернення стягнення на активи за кордоном

·        Отримання експертних висновків з іноземного права для українських судів

·        Експертні висновки з українського права для міжнародного судочинства

Морське право :

·        Договори фрахтування

·        Претензії щодо перевезення вантажу

·        Фінансування, продаж та купівля судна

·        Спори з питань морського страхування

·        Договори на будівництво військових і комерційних суден

·        Спори, пов'язані з суднобудуванням

·        Арешт і виконавче провадження

Нерухомість та навколишнє середовище :

·        Будівництво :

·        Енергетика та природні ресурси

·        Земельне право

·        Операції з нерухомістю

·        Сільськогосподарське право

·        Екологічне право

Оподаткування :

·        Бюджетне законодавство

·        Вирішення спорів з податковими органами

·        Митні та акцизні збори

·        Оподаткування фізичних осіб

·        Оподаткування юридичних осіб

Трудове право :

·        Колективні договори

·        Профспілки

·        Контракти з топ-менеджментом і трудові договори з іншими працівниками

·        Працевлаштування іноземних громадян

·        Кадрова політика

·        Реорганізація і скорочення штату, звільнення

·        Представництво в судах по трудових спорах

·        Оподаткування оплати праці

·        Пенсії

·        Вихідна допомога та виплати при звільненні

Звертайтесь до професійних адвокатів Адвокатської Фірми AVANTGARDE