Послуги

 • усне і письмове юридичне консультування Клієнтів 

надання усних роз'яснень законодавства та практики його застосування

складення письмових юридичних висновків , меморандумів 

вироблення письмових юридичних позицій

інформування про новини законодавства

підбір правозастосовчої практики

 • проведення переговорів із контрагентами або опонентами Клієнта задля вирішення питання

 • підготовка заяв , скарг , звернень , претензій , інформаційних запитів , будь-якої іншої ділової та юридичної документації

 • підготовка договірної бази ( договорів , угод , правочинів ) ;

 • проведення позасудових процедур врегулювання спору , конструктивних переговорів з опонентом ;

 • проведення " медіації " ( альтернативне вирішення спорів );

 • захист прав Клієнта і представництво інтересів перед контролюючими та державними органами , їх посадовими і службовими особами на усіх рівнях ;

 • розробка правової позиції Клієнта , збір та підготовка доказової бази , у т.ч. за адвокатськими запитами ;

 • підготовка процесуальних документів до суду 

позовна заява

апеляційна скарга

касаційна скарга

заява про перегляд судового рішення Верховним судом України

клопотання до суду

відзив на позовну заяву, апеляційну чи касаційну скаргу у господарському процесі

заперечення на позовну заяву, апеляційну чи касаційну скаргу у цивільному  процесі

заперечення на позовну заяву, апеляційну чи касаційну скаргу у задміністративному процесі

заява в порядку окремого провадження

заява до Європейського суду по правам людини

 • професійне юридичне представництво та захист прав Клієнта представництво інтересів Клієнта у судах всіх спеціалізацій ( загальних , господарських , адміністративних ) та всіх рівнів ( перша інстанція , апеляція , касація , Верховний суд України, Європейський суд з прав людини ) ;

 • юридичне забезпечення захисту прав та інтересів Клієнта при виконанні рішень судів у виконавчій службі ;

 • повне правове супроводження бізнесу та підприємницької діяльності ;

 • аналіз проектів договорів , мінімізація ризиків настання несприятливих наслідків укладених угод , юридичний супровід укладення договорів , забезпечення виконання договорів ;

 • отримання ліцензій , дозволів , сертифікатів тощо ;

 • юридичний супровід підписання, виконання угод та договорів купівлі або продажу активів (рухомого або нерухомого майна, майнових прав тощо) ;

 • послуги "ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ" для підприємців, підприємств та організацій, що включає професійний юридичний супровід господарської діяльності клієнта ; юридичне консультування ; персональний захист прав та інтересів клієнта ;

Експерти Адвокатської Фірми AVANTGARDE завжди повно, всебічно і відповідально проводять розробку правової позиції Клієнта, працюють цілеспрямовано на виконання поставленого завдання вцілому, тому співпрацюючи з Нами, Ви завжди отримуєте позитивний результат проведеної роботи та виконання Договору про надання правової допомоги.

 Звертайтесь до професійних адвокатів Адвокатської Фірми AVANTGARDE