Захист прав підприємців

У зв'язку з численними звернення підприємців до адвокатів Адвокатської Фірми AVANTGARDE для отримання юридичних консультацій щодо протидії незаконним діям з боку контролюючих і правоохоронних органів, командою AVANTGARDE у 2007 році було започатковано окремий напрям діяльності "Захист прав підприємців".

Адвокатами Адвокатської Фірми AVANTGARDE в рамках напряму Захист прав підприємців професійно проводиться надання таких видів комплексних персональних юридичих послуг:

1) надійний захист від неправомірних дій правоохоронних та контролюючих органів: 

  • повний юридичний супровід планових та позапланових перевірок, що проводяться податковою службою (включаючи підрозділи податкової міліції), митною службою, підрозділами департаментів Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, будь-якими контролюючими та правоохоронними органами;

  • дієве адміністративне та судове оскарження рішень контролюючих та правоохоронних органів;

  • конструктивне представництво Ваших інтересів в судових установах, правоохоронних та контролюючих органах;

2) докуменальна перевірка та юридичний аудит надійності, платоспроможності та прозорості діяльності потенційного контрагента, задля мінімізації ризиків негативних наслідків невиконання ним своїх зобов'язань перед Вами;

3) проведення курсу юридичної та психологічної підготовки до допиту, у тому числі в якості свідка, явки за повісткою в органи  МВС, СБУ,податкової міліції, прокуратури;

4) антирейдерський захист - захист та поновлення і витребування втрачених корпоративних прав із чужого протиправного володіння;

5) кримінальне, цивільно-правове та господарське переслідування недобросовісних контрагентів (боржників), дієве стягнення боргів та повернення майна з чужого незаконого володіння.

6) тренінги, лекції, семінари на підприємствах всіх форм власності за темою "Активний юридичний самозахист. Необхідний мінімум знань і навичок, достатній для ефективного захисту власного бізнесу від протиправних дій правоохоронних та контролюючих органів";

 

Фахівці AVANTGARDE мають багаторічний вироблений позитивний досвід роботи по вказаним позиціям напряму "Захисту прав підприємців", завжди професійно використовують власні фундаментальні знання та правозастосовчу практику задля повного і результативного вирішення будь-якого питання вцілому.

Юристи Адвокатської Фірми AVANTGARDE, займаючи активну просвітню позицію, глибоко переконані у тому, що підприємці і господарюючі суб'єкти повинні знати власні права і обов'язки при взаємодії із контролюючими і правоохоронними органами і мають право вимагати дотримання вимог закону та спеціальних нормативно-правових актів, під правове регулювання яких підпадає ситуація, від органів влади під час реалізації останніми владних і управлінських функцій.

З метою популяризації знань у сфері державного нагляду і контролю, адвокатами Адвокатської Фірми AVANTGARDE був розроблений спеціальний посібник для підприємців, у якому висвітлені найбільш важливі моменти взаємодії господарюючих суб'єктів із контролюючими органами, зокрема алгоритми поведінки та взаємні права і обов'язки під час перевірок підприємців і підприємств органами МВС, СЕС, МЧС, держфондами, прокуратурою, органами доходів і зборів, а також тактика поведінки під час виїмки, обшуку, допиту тощо.

Ви можете отримати посібник звернувшись до Адвокатської Фірми AVANTGARDE.

 

Звертайтесь до професійних адвокатів Адвокатської Фірми AVANTGARDE